Z życia szkoły

Lokalne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

  Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości miały wyjątkowy charakter. 11 listopada 2018 roku to 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie naszej szkoły wraz z p. dyrektorem Wojciechem Gralewskim, opiekunami p. Martą Liszewską i p. Andrzejem Morawskim włączyli się do uczestniczenia w lokalnych obchodach tego niezwykłego wydarzenia. Odbyła się uroczysta msza św. w kościele parafialnym z udziałem władz miasta i powiatu, przedstawicielami służb mundurowych, szkół, przedszkoli i innych organizacji. Całość dopełniały występy Żuromińskiej Orkiestry Dętej. Następnie przemaszerowano pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odczytano apel poległych i złożono kwiaty. Kolejnym punktem programu był występ grupy "Podlaska Piechota" oraz koncert chóru nauczycielskiego Sonata w Żuromińskim Centrum Kultury.


                                                               <Więcej Zdjęć>KONKURS „OSOBOWOŚĆ ROKU”

REGULAMIN KONKURSU „OSOBOWOŚĆ ROKU”
 1. W celu uhonorowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie wyróżniających się inicjatywą, aktywnością i wrażliwością społeczną ustanawia się nagrodę „Osobowość Roku”.
 2. Laureatem Konkursu zostaje uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie, który
 w danym roku szkolnym:
a)    posiada wyróżniające się cechy osobowe, np. kreatywność, kultura osobista, sumienność, odpowiedzialność, energia, pasja,
b)   charakteryzuje się ponadprzeciętną inicjatywą,
c)    wyróżnia się pod względem aktywności i wrażliwości społecznej,
d)   przejawia skuteczność podejmowanych działań na rzecz środowiska lokalnego
 i promocji szkoły
 1. Przebieg konkursu nadzoruje nauczyciel – koordynator ds. konkursu, powołany przez Dyrektora Szkoły.
 2. Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać nauczyciele lub uczniowie Szkoły. Zgłoszenia przyjmuje koordynator do spraw konkursu i sekretariat Szkoły.
 3. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 1 kwietnia każdego roku szkolnego.
 4. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej i powinno zawierać: dane zgłaszającego, dane kandydata i uzasadnienie. Zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, nie podlegają rozpoznaniu.
 5. Laureata konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą:
a)   przedstawiciel dyrekcji szkoły,
b)   dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
c)   dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, laureaci z poprzednich lat, będący nadal uczniami szkoły,
d)  nauczyciel – koordynator ds. konkursu.
 1. Kapituła ustala szczegółowe zasady swojej działalności.
 2. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę w postaci statuetki.  
 3. Nagroda jest wręczana podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, a w przypadku, gdy laureatem jest uczeń klasy trzeciej – podczas uroczystości zakończenia nauki klas trzecich.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 

Uroczystości 1 września

 

Reprezentacja naszej szkoły 1 września 2018 roku wzięła udział w uroczystych obchodach 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W kościele parafialnym odbyła się msza św. w intencji ojczyzny, z udziałem władz miasta i powiatu, przedstawicieli służb mundurowych, szkół oraz orkiestry. Następnie przemaszerowano pod pomnik Orła Białego, gdzie złożono kwiaty i znicze.
<Więcej Zdjęć>

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Żurominie oficjalnie powitali nowy rok szkolny 2018/2019. W LO naukę rozpoczęły cztery pierwsze klasy. Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w inauguracji roku szkolnego wspólnie z drugo - i trzecioklasistami. Podczas uroczystości pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Po oficjalnej części odbyło się spotkanie z wychowawcami klas.
.